Робочі програми дисциплін загальної підготовки:
"​Історія України"
"​Історія української культури"
"​Українська мова (за професійним спрямуванням)"
"Іноземна мова (англійська)"
 "Філософія"
 "Психологія і педагогіка"
 "Культурологія"
 "БЖД та охорона праці хореографа"
 "Культура української мови"
Робочі програми дисциплін професійної підготовки:
"Мистецтво балетмейстера"
"Методика роботи з хореографічним колективом"
"Теорія та методика викладання хореографії"
"Класичний танець"
"Режисура в хореографії"
"Народно-сценічний танець"
"Сучасний танець"
"Спортивний бальний танець"
"Дуетно-класичний танець"
"Грим і візаж"
"Організація концертно-гастрольної діяльності"
"Основи акторської майстерності"
"Психологія культури і творчості"
"Історія театру"
"Історія костюму і побуту"
"Історія образотворчого мистецтва"
"Теорія музики"
"Історія хореографічного мистецтва"
"Основи балетного клавіру та партитури"
Силабуси дисциплін вільного вибору:
а) віртуозні рухи класичної хореографії;
б) віртуозні рухи сучасної хореографії;
в) віртуозні рухи бальної хореографії.
а) іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська);
б) іноземна мова за професійним спрямуванням (французька);            
в) іноземна мова за професійним спрямуванням (російська).
а) зразки світової та вітчизняної класичної хореографії;
б) зразки світової та вітчизняної сучасної хореографії;
в) зразки світової та вітчизняної бальної хореографії.
а) соціологія;
б) основи економіки і демографії;
в) правознавство інтелектуальної власності.
а) ансамбль класичного танцю;                   б) ансамбль сучасного танцю;                
в) ансамбль бального танцю. 
а) історико-побутовий танець;
б) акробатика;
в) партерний тренаж.
а) теорія та методика викладання класичного танцю;            
б) теорія та методика викладання сучасного танцю;          
в) теорія та методика викладання бального танцю.
Робочі програми практики:
Навчальна практика
Виробничо-виконавська практика