top of page

Результати опитування студентів з питань академічної доброчесності

Положення про академічну доброчесність

Перелік ресурсів, які вокористовуються задля перевірки на плагіат

Наказ про Декларації про дотримання академічної доброчесності

План заходів щодо популяризації принципів академічної доброчесності та дотримання "Декларації академічної доброчесності" здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками

bottom of page