top of page

Корзина проєктів

Положення про акредитцію освітніх програм

Положення про організацію інклюзивного навчання

Положення про організацію дуальної освіти

Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності

Положення про міжнародну діяльність

Політика забезпечення якості освіти та освітньої діяльності

Положення про підрозділ, щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Положення про відділ по роботі з іноземними студентами

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних і педагогічних працівників та кафедр

Положення про психологічне забезпечення освітнього процесу

Положення про студентське самоврядування

Положення про кафедру хореографії

Положення про наглядову раду

Положення про навчально-наукову діяльність

Положення про науково-методичний відділ

Положення про планування та облік навантаження
науково-педагогічних працівників

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу

Положення про навчально-наукову діяльність

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

Статут

Контекст

Стратегія розвитку на 2020-2025 рр.

Методичні рекомендації з розроблення навчальних програм навчальних дисциплін

Методичні рекомендації виконання дипломного проекту

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про опитування зацікавлених сторін щодо забезпечення якості освітньої діяльності

Положення про проведення практики студентів

Положення про кафедру соціально-гуманітарних дисциплін

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних з корупцією

Положення про навчально-консультативний відділ

Положення про стажування та підвищення кваліфікації наукових, педагогічних і науково- педагогічних працівників

Положення про вчену раду

Положення про кафедру педагогіки та методики викладання хореографії

bottom of page