top of page

Коваленко Єва Ігорівна

ГОДЗ.png

Кандидат мистецтвознавства. Викладач.

Кандидат мистецтвознавства.
Викладач історії театру та історії хореографічного мистецтва, методики класичного танцю.
Публікації:
Прем’єра балету «Дафніс і Хлоя» в Національній опері//Студії мистецтвознавчі.-2015.-Число 3.-С.77-86;
Соліст балету як інтнрпретатор ролі: результати опитування//Інтерпретація як інструмент культорологічного дискурсу: тези доповідей Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 2-3 червня 2016 р. –К.: Інститут культорології НАМ України, 2016.-С. 55-56;
Honoured Artists Of Ukraine Mykola Mikhieyev: Creative Individuality and Transmission Of Experience in the Ballet Art// Студії мистецтвознавчі.-2017.-Число 3.-С.56-61; 3.
Інтерпретація художніх творів на сцені Національної опери України». І Юдкін-Ріпун, Г. Липова, Н. Томозова та інші.
Образні системи української художньої культури в історичному та типологічному аспектах: театр, музика, образотворче мистецтво». Колективна монографія. / [ голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, Київ, 2019. 588 с. ISBN 978 – 966 – 02 – 9008 – 2, с. 460-561. (4 д.а.)
Розділ колективної монографії (фахове видання) 1 (4 д.а.) Член Міжнародної ради танцю ЮНЕСКО (CID UNESCO)

bottom of page