top of page

Годз Оксана Володимирівна

ГОДЗ.png

В.О. Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Кандидат філологічних наук. Викладач.

Кандидат філологічних наук, викладач української мови.

Бібліографія:
1.Годз О. В. Предикати кількості відношення та прислівниковий складений присудок двоскладного прислівникового речення з підметом у формі родового відмінка // матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 24-25 березня 2017р. – Дніпро -2017- С.252-254.
2. Годз О. В. Відприслівникові деривати предикати стану та їхній статус в українському, російському та англійському мовознавстві // збірник ІІ міжвузівської науково-практичної конференції «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультілінгвального глобалізованого світу» 11 квітня 2017 р. – К.- С.87-88.
3. Годз О.В. Різновиди двоскладних прислівникових речень з інфінітивним підметом в українській мові // збірник матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції – К.: НАКККіМ, 2017.

Статті:
1. Годз О.В. Відприслівникові деривати-предикати стану та їхнійстатус у сучасному мовознавстві // збірник наукових праць . – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017 – С.12-16.
2. Годз О.В. Особливості синтаксичної структури односкладних прислівникових речень зі значенням внутрішнього стану // Збірник наукових праць. – Вінниці: ТОВ фірма «Планер», 2017 – вип.24 – С.115-121.

Участь в Міжнародній студентській науково-практичній конференції «І. Я. Франко і сучасне державотворення» 27 ківтня 2017 – К.- НАКККіМ
Участь у Всеукраїнській конференції «Михайло Стельмах у новітніх парадігмах наукового знання» 25-26 травня 2017 р., Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського.

bottom of page