Image-empty-state.png

Вербова Роксолана Миколаївна

Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Кандидат філософських наук.
Посада: завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Стаж науково-педагогічної діяльності – 15 років.
Дисципліни, які викладає на кафедрі:
“Історія української культури”
“Філософія”
“Культурологія”
“Соціологія”
“Політологія та правознавство”.

Біографія: Отримавши освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2005 році (спеціальність - “Філософія”, кваліфікація магістр філософії), з 2005р. по 2009 р. Р.М.Вербова працювала асистентом кафедри історії філософії Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2009р. по 2012 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі історії філософії Львівського національного університету імені Івана Франка. В червні 2013 р. захистила дисертацію по темі “Ідеї персоналізму в українській філософії”. В листопаді 2013 року отримала науковий ступінь кандидата філософських наук із спеціальності “Історія філософії”. З 2014 р. по 2016р. викладала на кафедрі історії філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Викладала дисципліни: “Логіка”, “Історія філософії”, “Історія української філософії”, “Історія сучасної філософії”, “Філософія”; спецкурси: “Філософія в системі духовної культури людства”, “Професори Києво-Могилянської академії та їх роль у розвитку української філософії”. З 2018 викладає на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін Київського хореографічного коледжу.
З 2019 року обіймає посаду завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Київського хореографічного коледжу, веде активну наукову та педагогічну діяльність. Є автором понад 20 публікацій: “Філософія як знання у персоналізмі Олександра Кульчицького” (Суми, 2009); “Витоки персоналістської парадигми в європейській філософії” (Львів, 2011); “Монадна особистість як предмет філософії Сергія Кримського” (Кіровоград, 2012); “Особа і проблема духовності у філософії О. Козлова” (Львів, 2012); “Духовность личности в персонализме Сергея Крымского” (Москва, 2013); “Гідність особи у творчості Євгена Сверстюка” (Львів, 2015), “Персоналістські ідеї у творчості Василя Стуса” (Маріуполь, 2016), “Selfimprovement through the prism cognition of God at the poetry of Vasyl Stus” ( Київ, 2020), “Інноваційні методи викладання дисципліни “Філософія” в умовах дистанційного навчання” (Pisa, Italian Republic, 2021), “Персоналістські виміри академічної свободи” ( Київ, 2021).
Види і результати професійної діяльності 2016-2021рр:
1. Вербова Р. М. Гідність особи у творчості Євгена Сверстюка. Тези звітної наукової конференції філос. факул. за 2014 рік / Відп. за вип. Л. Рижак. Львів : Видавн. Центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 264 с. С. 42 – 44
2. Вербова Р. М. Персоналістські ідеї у творчості Василя Стуса. Схід. Аналітично-інформаційний журнал. 2016. № 3. С. 63 – 68
3. Verbova R. М. Selfimprovement through the prism cognition of God at the poetry of Vasyl Stus . Skhid. 2020. № 3(167). P. 5 – 10
4. Вербова Р. М. Інноваційні методи викладання дисципліни “Філософія” в умовах дистанційного навчання. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation : collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), February 12, 2021. Pisa, Italian Republic : NGO European Scientific Platform, 2021. P. 63 – 66
5. Вербова Р. М. Персоналістські виміри академічної свободи. Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода. Україна, березень 2021. Київ, 2021. Режим доступу : https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/362

Приймала участь в конференціях за період з 2015 по 2021рр.:
1. “Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation”. I International Scientific and Theoretical Conference , February 12, 2021. Pisa, Italian Republic
2. “Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода”. Київ, Україна, березень 2021. Університет економіки і права “Крок”.