top of page

ІV Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Міжнародного симпозіуму «Освіта і

здоров’я підростаючого покоління», який буде проводитися в режимі on-line із

використанням платформи Zoom.


СИМПОЗІУМ ПРИСВЯЧЕНИЙ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ЗДОРОВ’Я

Організатори симпозіуму:

✓ Факультет фізичного виховання, спорту і здоров’я Національного педагогічного

університету імені М.П. Драгоманова (Україна, м. Київ)

✓ Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (Україна, м. Київ)

✓ Факультет географічно-біологічний Педагогічного Університету імені комісії Народної

Освіти в Кракові (Польща, м. Краків)

Співорганізатори симпозіуму:

✓ Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Україна,

м. Харків)

✓ Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (Україна,

м. Полтава)

✓ Громадська організація «Дитячий фонд здоров’я через освіту» (Україна, м. Київ)

✓ Благодійний фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї» (Україна, м. Київ)


До участі в роботі симпозіуму запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці, докторанти, аспіранти, студенти, керівники дослідно-експериментальних освітніх закладів з питань здоров’я збереження, методисти та вчителі.


Пленарні доповіді (до 20 хв.) присвячені узагальненню результатів діяльності науково-педагогічних колективів та стратегічним напрямам подальшої дослідницької роботи.


Секційні доповіді (до 10 хв.) за результатами індивідуальних і групових науково-

педагогічних досліджень.


Майстер-класи (до 120 хв.) з власного досвіду проведення наукових досліджень,

тренінгів, навчально-виховної роботи тощо. Бажаючих прохання зв’язатися з

оргкомітетом до 1 квітня для узгодження технології проведення майстер-класу.

Робочі мови симпозіуму: українська, польська, англійська.


Основні напрями роботи симпозіуму:

• Філософія та методологія здоров’язбережувальної освіти.

• Педагогічні інновації у підготовці фахівця з основ здоров’я, фізичного виховання,

фізичної реабілітації, практичного психолога, позашкільної еколого-натуралістичної та оздоровчої освіти.

• Теорія і методика організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.

• Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в

навчальному закладі.

• Медико-біологічні та валео-психологічні особливості роботи з дітьми з особливими

освітніми потребами.

• Навчання здоров’ю в учбових закладах України та інших країн світу в умовах

пандемії COVID-19.

• Медико-біологічна та валео-психологічна складова професійної компетентності

вчителя.

• Культура здоров’я особистості як стратегія здоров’язбережувальної та

екологобезпечної поведінки.

Учасники симпозіуму отримують сертифікат про підвищення кваліфікації – 1 кредит (30 год)


За матеріалами симпозіуму буде видано електронний збірник наукових праць.


Матеріали для електронного збірника необхідно надіслати на е-mail:

kmbvoogz@gmail.com до 10 квітня 2022 року (включно).


Для участі у симпозіумі необхідно сплатити внесок у розмірі 200 грн (у внесок входить оплата за верстку, редагування, виготовлення сертифікатів, розміщення збірника на сайті та онлайн зустрічі в Zoom).


Внесок можна сплатити за допомогою інтернет-банкінгу Приват24, а також у будь-

якому відділенні КБ «Приватбанк» в Україні.


Кошти перераховуються на картку Приватбанку 5363 5420 1578 2353 (отримувач

Василенко Катерина Сергіївна; призначення платежу – публікація матеріалів симпозіуму).


Електронний варіант публікації та скановану копію квитанції про оплату надсилаються окремими файлами на е-mail: kmbvoogz@gmail.com.

Оплата вважається зарахованою в разі отримання Вами підтверджувального листа.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ СИМПОЗІУМУ:


1. Рекомендований обсяг матеріалів від 2 до 5 сторінок.

2. Електронна версія тексту надсилається у текстовому редакторі Microsoft Word

(розширення – doc або dосх). Шрифт – Times New Roman; інтервал – 1,5; кегль – 14; усі

поля сторінки – 2,0 см: вирівнювання – по ширині; абзацний відступ – 1,25 см. Сторінки

не нумеруються. Переноси не допускаються.

3. Прізвище та ініціали автора/авторів (шрифт – жирний, вирівнювання по правому краю).

4. Повна назва закладу/установи (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).

5. Назва публікації (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

6. Перелік літератури подавати в кінці статті після слів «Список використаних джерел»

(Кегль – 12, інтервал – 1,5). Посилання наводяться в квадратних дужках; [1, с.123], де 1-

порядковий номер у списку використаних джерел, 123 - номер сторінки.

Учасники симпозіуму мають до 10 квітня 2022 року включно відправити на адресу

електронної пошти kmbvoogz@gmail.com:

1) заповнити анкету учасника симпозіуму (всі автори та співавтори матеріалів для

друку):

https://docs.google.com/forms/d/1f4QUZIBHnCgy_iiz94Js8EpdiZ2n4VZxhOp5I9HJGFE/

edit

2) текст доповіді;

3) фото або скан чеку про переказ організаційного внеску.


Контактні телефони: (050)289-32-02 (Челнокова Марія Сергіївна)


26 переглядів0 коментарів

Commentaires


bottom of page