Куклєв Анатолій Арнольдович

1%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2

За освітою - військовий референт-перекладач. Викладач французької мови.
Розробка Навчальних робочих програм з французької мови за професійним спрямуванням для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр») і освітнього ступеня «бакалавр».
Розробка словника хореографічних термінів з урахуванням зв’язку українського перекладу французьких термінів хореографічних рухів та комбінацій.
Переклад документації, необхідної для участі студентів і хореографів коледжу в гастролях до країн, де використовується французька мова.