Костенко Діана Михайлівна

1%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2

З відзнакою закінчила у 2001 році Краматорський економіко-гуманітарний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобула кваліфікацію економіста.
З відзнакою закінчила у 2016 році Національну академію державного управління при Президентові України, здобула ступінь магістра за спеціальністю "Публічне адміністрування", здобула кваліфікацію магістра державного управління.
У 2021 році у Національній академії державного управління при Президентові України виконала дисертацію "Формування мережевої архітектури публічного управління в контексті забезпечення національної безпеки". Здобула науковий ступінь доктора філософії. Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування.